Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Jubileuszowa Inauguracja roku akademickiego miała szczególnie podniosły charakter ze względu na Jubileusz 50-lecia Wydziału Zarządzania UW.

Wykład inauguracyjny pt. Extended intelligence in the digital economy – wygłosił P. Robert Mahari, JD-PhD at Harvard Law School and MIT.
P. Robert Mahari realizuje wspólny tytuł JD/PhD w Harvard Law School i Human Dynamics Group w MIT Media Lab. Jego praca skupia się na tematach z obszarów: zarządzania, technologii i prawa.

W dniu Inauguracji została upamiętniona niezwykle zasłużona dla Wydziału postać – profesora dr. hab. Kazimierza Rycia – współzałożyciela Wydziału oraz Dziekana w latach 1999-2005. Po oficjalnej części odbyło się nadanie auli A imienia Profesora Rycia oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Naszą uroczystość uświetnił swoją obecnością syn profesora Pan Jan Ryć wraz z wnukiem Kazimierzem.

Na Jubileuszową Inaugurację zostali zaproszeni również znamienici goście zarówno ze świata nauki i biznesu, jak i lokalnych środowisk.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023