Nadanie auli A imienia prof. dr. hab. Kazimierza Rycia

W dniu Inauguracji została upamiętniona niezwykle zasłużona dla Wydziału postać – profesor dr hab. Kazimierz Ryć – współzałożyciel Wydziału oraz Dziekan w latach 1999-2005.
Po oficjalnej części odbyło się nadanie auli A imienia profesora Rycia oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Naszą uroczystość uświetnił swoją obecnością syn profesora Pan Jan Ryć oraz wnuk Kazimierz.

Nadanie auli A imienia prof. dr. hab. Kazimierza Rycia