Konferencja | Jubileuszowa

Konferencja Jubileuszowa, jedno z głównych wydarzeń Jubileuszu 50-lecia Wydziału Zarządzania UW, odbyła się w sobotę 19.11. w auli im. prof. dr. hab. Kazimierza Rycia. Głównym punktem konferencji był panel dyskusyjny poświęcony „Edukacji menedżerskiej 4.0”.
Wśród zaproszonych uczestników było obecnych wielu znamienitych gości zarówno ze świata nauki, jak i biznesu.
W czasie Konferencji Jubileuszowej za wkład w rozwój naszego Wydziału uhonorowane zostały przez Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Grzegorza Karasiewicza szczególnie zasłużone osobistości: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, prof. dr hab. Jan Turyna oraz Marszałek Województwa Adam Struzik.
JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak wyraził również słowa podziękowania za wieloletni wkład pracy wyróżnionym pracownikom dydaktyczno-naukowym i administracyjnym Wydziału Zarządzania.
Jako jeden z punktów programu została ogłoszona lista finalistów „Księgi Absolwentów 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Historie sukcesów” wraz z wręczeniem pamiątkowych dyplomów.
Słodkim punktem konferencji był jubileuszowy tort przygotowany przez firmę DESEO Patisserie & Chocolaterie.

Konferencja | Jubileuszowa