Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Jubileuszowa Inauguracja roku akademickiego miała szczególnie podniosły charakter ze względu na Jubileusz 50-lecia Wydziału Zarządzania UW. Wykład i ...

Jubileuszowy
Bal Absolwentów

Bal Absolwentów 50-lecia Wydziału Zarządzania był zorganizowany przez Fundację na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzys ...

Konferencja
Jubileuszowa

Konferencja Jubileuszowa, jedno z głównych wydarzeń Jubileuszu 50-lecia Wydziału Zarządzania UW, odbyła się w sobotę 19.11. w auli im. prof. dr. hab. ...

Turniej siatkówki Wydziału Zarządzania

Turniej siatkówki z okazji 50-lecia Wydziału Zarządzania UW odbył się w sobotę, 10.12. w hali sportowej Wydziału Zarządzania UW. Organizatorem turniej ...

Partnerzy

Sponsorzy

Spacer po WZ UW
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego to od lat miejsce inspirujące do nauki oraz wspierające przedsiębiorczość i zaangażowanie społeczne.

Z okazji 50-lecia nasz Wydział pragnie uhonorować wybitnych absolwentów poprzez wydanie pamiątkowej „Księgi Absolwentów 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – historie sukcesów”. Absolwenci 50-lecia to wyjątkowe osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do propagowania działań przedsiębiorczych, angażują się w tworzenie i rozwijanie własnych firm, biorą udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wspierają działania na rzecz społeczeństwa w różnego typu organizacjach, czy też osoby, które osiągnęły sukces w obszarze nauki. Dzięki tej aktywnej postawie i oddaniu mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie swojej działalności i przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku naszego Wydziału.

Powołana Kapituła wybierze spośród wszystkich zgłoszeń finalistów, których kandydatury zostaną ocenione w czterech kategoriach.
Księga Absolwentów
50-lecia Wydziału
Zarządzania UW
- historie sukcesów

Kategorie

Absolwent 50-lecia Wydziału Zarządzania UW w kategorii Biznes

Absolwent 50-lecia Wydziału Zarządzania UW w kategorii Biznes

W tej kategorii Kapituła dokona wyboru przedsiębiorców – właścicieli lub współwłaścicieli firm, którzy osiągnęli sukces na rynku krajowym lub międzynarodowym.
Absolwent 50-lecia Wydziału Zarządzania UW w kategorii Menedżer

Absolwent 50-lecia Wydziału Zarządzania UW w kategorii Menedżer

Kategoria ta obejmuje absolwentki i absolwentów Wydziału Zarządzania, którzy osiągnęli sukces w obszarze zarządzania lub zainicjowali wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w organizacji.
Absolwent 50-lecia Wydziału Zarządzania UW w kategorii Zaangażowanie społeczne

Absolwent 50-lecia Wydziału Zarządzania UW w kategorii Zaangażowanie społeczne

Kategoria ta dotyczy absolwentek i absolwentów, którzy osiągnęli sukces w organizacji wspierającej działania na rzecz społeczeństwa.
Absolwent 50-lecia Wydziału Zarządzania UW w kategorii Naukowiec

Absolwent 50-lecia Wydziału Zarządzania UW w kategorii Naukowiec

W tej kategorii Kapituła będzie wybierać absolwentki i absolwentów, którzy osiągnęli sukces w obszarze nauki, uzyskując tytuł profesora.
Historie sukcesów finalistów zostaną zamieszczone w pamiątkowej „Księdze Absolwentów 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – historie sukcesów” w wersji on-line. Finaliści zostaną ponadto wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami w czasie uroczystej gali na Jubileuszowej Konferencji.

W czasie wydarzenia Kapituła uhonoruje również szczególnie zasłużone osobistości dla Wydziału Zarządzania UW. Zostaną im wręczone jubileuszowe medale. Tytuł zasłużonych dla Wydziału Zarządzania otrzymają osoby, które przez wiele lat współpracowały z Wydziałem Zarządzania UW i przyczyniły się do jego rozwoju.

Kapituła

Prof. dr hab. 
Grzegorz Karasiewicz

Prof. dr hab.
Grzegorz Karasiewicz

Dziekan Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania UW od 2003 roku. Przewodniczący Rady Naukowej miesięcznika „Marketing i Rynek” od 2020 roku. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim od 1989 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Harvard Business School. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m. in. na obszarach: strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw, decyzje cenowe przedsiębiorstw, ocena efektów działań marketingowych. Jest autorem książek oraz wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Sylwester 
Wybranowski

Sylwester
Wybranowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW “Nowy Świat”

Absolwent UMCS w Lublinie oraz absolwent XXI edycji Programu Warsaw-Illinois Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois, USA. Od 2001 r. związany z J.W. Construction Holding S.A., a następnie z Dom Development S.A. oraz z Mennicą Polską S.A.. Od 2019 roku prowadzi własną działalność konsultingową, koncentrującą się na wspieraniu mieszkaniowych projektów deweloperskich.
Maciej 
Klonowski

Maciej
Klonowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia
Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

Marketing Manager z doświadczeniem w prowadzeniu marek o zasięgu globalnym. W E&J Gallo Winery odpowiedzialny za opracowanie strategii marki, wdrożeń nowych produktów oraz tworzenie komunikacji marketingowej w obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także budowanie segmentu premium w MEA. Wcześniej odpowiedzialny za budowanie marek oraz projekty trade marketingowe w Coca-Cola, Orange oraz Nestle.
Maciej 
Panek

Maciej
Panek

Prezes PANEK S.A., Założyciel PANEK CarSharing, Członek Rady Biznesu WZ UW

Ukończył inwestycje kapitałowe w WSB w Poznaniu oraz marketing i zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie Prezes Zarządu i właściciel PANEK S.A., inicjator UAB PANEK na Litwie i PANEK Mobility S.R.O w Czechach. W 2017 roku zarządzana przez niego spółka powołała do życia nową usługę, PANEK CarSharing. Od grudnia 2016 roku jest certyfikowanym Mentorem.
Katarzyna 
Dubno

Katarzyna
Dubno

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma S.A., Członkini Rady Biznesu WZ UW

Piastuje również stanowisko wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, a także pełnomocnika zarządu ds. promocji przedsiębiorczości w Polskiej Radzie Biznesu i wiceprzewodniczącej Rady Konsultacyjnej ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Absolwentka SGH oraz studiów podyplomowych we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz ICAN Institute.
Zapisz się do Księgi
Absolwentów 50-lecia
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
- historie sukcesów
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego to piękna i imponująca historia, a historia to przede wszystkim ludzie, a więc kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy administracyjni, a przede wszystkim Absolwenci.

Aby uhonorować wszystkich, którzy tworzyli tę historię, powstaje „Księga Absolwentów 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – historie sukcesów”. Stanowi ona szczególną formę wyróżnienia i upamiętnienia osób związanych z Wydziałem Zarządzania, a także obejmuje opis historii sukcesu każdego z finalistów. Księga zostanie wydana w wersji online.

Zapraszamy do udziału w Jubileuszu 50-lecia Wydziału Zarządzania UW i dokonania zgłoszenia swojej kandydatury do Księgi Absolwentów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Misja

Rozwijamy przyszłych liderów, menedżerów oraz przedsiębiorców dla biznesu i organizacji, którzy rozumieją Wschód i Zachód.

Nasze wartości

Otwarta
Wspólnota
Uniwersytecka

Otwarta
Wspólnota
Uniwersytecka

Kształtująca
Trendy Nauka
i Dydaktyka

Kształtująca
Trendy Nauka
i Dydaktyka

Różnorodność
Perspektyw

Różnorodność
Perspektyw

Święto Społeczności Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
50 lat Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1972

  Utworzenie Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jako ośrodka dydaktycznego i naukowo-badawczego
 • 1972

  Uruchomienie pięcioletnich Magisterskich Studiów Dziennych
 • 1972 – 1978

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Jerzego Więckowskiego
 • 1974

  Zmiana nazwy Instytutu Zarządzania UW na Instytut Organizacji i Kierowanie Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk
 • 1977

  Przekształcenie Instytutu w Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1978

  Przeniesienie siedziby z ul. Długiej 44/50 na ul. Szturmową 1/3
 • 1978 – 1981

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Karola Sobczaka
 • 1981 – 1987

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Andrzeja K. Koźmińskiego
 • 1987- 1990

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Karola Sobczaka
 • 1989

  Udział Wydziału Zarządzania w transformacji gospodarczej
 • 1990

  Powstanie Międzynarodowego Centrum Zarządzania
 • 1990 – 1996

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Mariana Górskiego
 • 1991

  Uruchomienie studiów Executive MBA @ UW
 • 1992

  Uruchomienie Dyplomowych Studiów Menedżerskich
 • 1996 – 1999

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Krystyny Bolesty - Kukułki
 • 1999 – 2005

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Kazimierza Rycia
 • 2000

  Uruchomienie International Business Program
 • 2002

  Przekazanie do użytku nowego budynku Wydziału Zarządzania budynek A
 • 2004

  Otwarcie nowych możliwości współpracy międzynarodowej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
 • 2004-2005

  Wyremontowanie dwóch budynków typu Lipsk (obecnie budynek B i budynek C)
 • 2005-2012

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka (obecnego JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 2007

  Rozpoczęcie współpracy Wydziału Zarządzania UW w ramach programu GlobalMBA z Cologne University of Applied Sciences (Niemcy), Dongbei University of Finance and Economics (Chiny), University of North Florida (USA)
 • 2007

  Uzyskanie akredytacji AMBA
 • 2008-2009

  Intensyfikacja współpracy międzynarodowej, w tym wymian studenckich w ramach ERASMUS
 • 2012-2016

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Jana Turyny
 • 2016-2020

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka
 • 2017

  Uzyskanie akredytacji EQUIS
 • 2020-obecnie

  Kadencja dziekana prof. dr. hab. Grzegorza Karasiewicza
 • 2021

  Aktualizacja programu GlobalMBA we współpracy z Cologne University of Applied Sciences (Niemcy), Kyungpook National University (Korea Południowa), University of North Florida (USA)
 • 2022

  Uzyskanie akredytacji AASCB i tym samym „trzech koron akredytacyjnych”